Вибрати авто

Умови доставки та оплати

Загальні положення

1.1. Данний договір, є офіційною пропозицією "AsiaMotor.com.ua", далі за текстом — «Продавець», вкласти угоду Договір Куплі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту — «Договір», та розміщує Публічний договір (пропозицію) на офиціальному інтернет-сайті Продавца «https:/asiamotor.com.ua (далее - «Інтернет-сайт»).

1.2. Мить повного и безумовного приняття Покупцем пропозиціі Продавця укласти електронний договір куплі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах дійсного договору, в терміни та по цінам, вказаним на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. В данній  угоді, єякщо контекст не потребує додаткового пояснення, нижченаведені терміни мають значення:

* «Товар» - Запчастина, аксессуар, комплектуючі;

* «Інтернет-магазин» - у відповідності з законом України «про електрону коммерцію», засіб для демонстаціі та продажу товарів, робіт чи послуг шляхом здійснення електроної угоди.

* «Продавець» - компанія що реалізує товари, запропоновані на сайті.

* «Покупець» - фізична особа, дійшовша згоди з Продавцем на умовах викладених нижче.

* «Замовлення» - Вибір окремих позицій із переліку товарів, вказаних Покупцем при розміщенні замовлення і проведення оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобовязується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобовязується оплати та прийняти ТОвар на умовах чинного договору.

Діючий Договір регулює куплю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:

- добровільний вибор Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

- сплата Покупцем замовленн, оформленного в Інтернет-магазині;

- обробка і доставка замовлення Покупцю у відповідності до умов чинного Договору.

Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформить замовлення на будь-який товар, запропонований на Сайті Інтернет-магазину та такий що є в наявності.

4.2. Кожна позиція може бути розміщена в замовленні в кількості не перевищуючій доступний залишок.

4.3. При відсутності товару на складі, Менеджер компаніі зобовязаний проінформувати Покупця (по телефону чи через электронну пошту).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінить його товаром аналогичної моделі, відмовиться від данного товару, анулювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Накладеним платежем

5.1.1. Оплата здійснюється по факту отримання товару у відділені транспортної компанії за гоівковий розрахунок в гривні, не розповсюджується на товары категории "Кузовні деталі".

5.1.2. Оплата категоріі "Кузовні детали" та кладені групи здійснюється тільки після внесення предоплати по додатковій угоді сторін, ален не менше вартості послуг транспортної компанії по доставці до відділеня покупця.

5.2. При не отримані грошового переказу Інтернет-магазин залишає собою право аннулювати замовлення.

Умови доставки товару

6.1. Доставка товарів, куплених в Інтернет-магазині, здійснюється до складів транспортної компаніі, де і здіснюється видача замовлення.

6.2. Разом з замовленням Покупцю надають документи згідно законодавста Украіни.

Права та обовязки сторін:

7.1. Продавец имеет право:

- в одностороннем порядке приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения Покупателем условий настоящего договора.

7.2. Покупатель обязан:

- своевременно оплатить и получить заказ на условиях настоящего договора.

7.3. Покупатель имеет право:

- оформить заказ в Интернет-магазине;

- оформить электронный договор;

- требовать от Продавца исполнения условий настоящего Договора.

Відповідальність сторін

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в порядке, предусмотренном этим договором и действующим законодательством Украины.

8.2. Продавец не несет ответственности за:

- измененный производителем внешний вид Товара;

- за содержание и правдивость информации, предоставляемой Покупателем при оформлении заказа;

- соответстие цвета заказаной детали и цвета автомобиля

- соответсвие новой парной детали характеристикам и параметрам ранее установленой на автомобиль (фары, фонари, дополнительные фары, амортизаторы)

8.4. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от выполнения условий этого договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы для целей настоящего договора понимаются события, имеющие чрезвычайный, непредвиденный характер, которые исключают или объективно мешают исполнению настоящего договора, наступление которых Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными способами.

8.5. Стороны прикладывают максимум усилий для решения любых разногласий исключительно путем переговоров.

Інші умови

9.1. Интернет-магазин оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий договор при условии предварительной публикации его на сайте https://asiamotor.com.ua

9.2. Интернет-магазин создан для организации дистанционного способа продажи товаров через Интернет.

9.3. Покупатель несет ответственность за достоверность указанной при оформлении заказа информации. При этом, при осуществлении акцепта (оформлении заказа и последующей оплаты товара) Покупатель предоставляет Продавцу свое безоговорочное согласие на сбор, обработку, хранение, использование своих персональных данных, в понимании ЗУ «О защите персональных данных».

9.4. Оплата Покупателем оформленного в Интернет-магазине заказа означает полное согласие Покупателя с условиями договора купли-продажи (публичной оферты)

9.5. Фактической датой электронного соглашения между сторонами есть дата принятия условий, в соответствии со ст. 11 Закона Украины «Об электронной коммерции»

9.6. Использование ресурса Интернет-магазина для предварительного просмотра товара, а также для оформления заказа для Покупателя есть бесплатным.

9.7. Информация, предоставляемая Покупателем является конфиденциальной. Интернет-магазин использует информацию о Покупателе исключительно в целях обработки заказа, отправления уведомлений Покупателю, доставки товара, осуществления взаиморасчетов и др.

Порядок повернення товару належної якості

10.1. Возврат товара в Интернет-магазин производится согласно действующего законодательства Украины.

10.2. Возврат товара в Интернет-магазин производится за счет Покупателя.

10.3. При возврате Покупателем товара надлежащего качества, Интернет-магазин возвращает ему уплаченную за товар денежную сумму по факту возврата товара за вычетом компенсации расходов Интернет-магазина связанных с доставкой товара Покупателю.

Термін дії договору

11.1.Электронный договор считается заключенным с момента получения лицом направившим предложение заключить такой договор, ответа о принятии этого предложения в порядке, определенном частью шестой статьи 11 Закона Украины "Об электронной коммерции".

11.2. До окончания срока действия этот Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон до момента фактической доставки товара, путем возврата денежных средств

11.3. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, в случае невыполнения одной из сторон условий настоящего Договора и в случаях предусмотренных действующим законодательством Украины.

Проплат - розробка інтернет магазинів Asia Motor © 2024